• Verhalen
 • Historische verhalen

Historische verhalen

Omdat ik veel affiniteit heb met geschiedenis heb ik diverse vertelpresentaties over historische onderwerpen ontwikkeld. Naast informatieve en interactieve elementen bevatten deze vertelpresentaties ook altijd een boeiend verhaal.

historisch header

Door op de tabjes van onderstaande historische thema’s te klikken krijgt u een overzicht van de items die per onderwerp aan bod komen:

 • bodor Prehistorie / De eerste bewoners van ons land

  Steentijd – Bronstijd – IJzertijd – ontdekking van ijzer –  voedselverzamelaars – jagers – vissers – wapens – boeren – veeteelt –  zwervend bestaan – ontstaan van nederzettingen – vuur maken d.m.v. vuurboog en slagijzer – vuursteen – hulpmiddelen uit de natuur – maken van kleding en gereedschap – natuurgoden – overstromingen – bereiden van voedsel – vaste woonplaats – landbouw

 • romeinen De Romeinen

  Ontstaan van Rome – Romulus en Remus – uitbreiding – de Limes  (de Rijn als grens) – Romeinse wereldrijk – Bataven – Friezen – Romeins leger – opleiding legioensoldaat – legerplaats – Romeinse villa –  badhuizen – amfitheater – Romeinen als ontwerpers en constructeurs – wegen – aquaducten – Romanisering – dagelijkse leven – godenwereld – slaven – Colosseum – gladiator  – onderwijs – handel – oude Romeinse legerplaatsen – Romeinse erfgoed in de vorm van vondsten, taal, bestuur en rechtspraak

 • kastelen en ridders 2019 Kastelen en Ridders

  Kastelen als verdedigingsbolwerk en woonkasteel – kenmerken van bouw -  bewoners – ridders – voetsoldaten – bewapening en bescherming – kasteelheer en kasteelvrouw – familiewapen – rechten en plichten van kasteelheer – bewoners rondom het kasteel – bestuur en rechtspraak – diverse straffen – schandpaal – jachtgebied

  Geluidsfragment uit het verhaal: terug naar het grote kasteel
 • Monnik middeleeuwenDe tijd van de vroege en late Middeleeuwen

  Val van het Romeinse rijk – de grote volksverhuizing – Friezen, Saksen en Franken - het Leenstelsel – opkomst van het Frankische rijk – Karel de Grote – monniken en verbreiding van het Christelijk geloof – opkomst van kloosters – werkzaamheden van monniken – opkomst van steden – bestuur van de stad met drossaard/schout, schepenen, rakkers

 • voc wicOntdekkingsreizen

  Marco Polo – expeditie naar China – Bartholemeus Diaz – Kaap de Goede Hoop – zuidelijke route – Willem Barentszoon – noordelijke route – Nova Zembla – Barentszee – Het Behouden Huis – Houtman – VOC – Columbus – de Santa Maria – koningin Isabella en koning Ferdinand van Spanje – Amerika – West-Indie – kolonisatie

 • willem van oranjeWillem van Oranje – De 80-jarige oorlog 

  Vrijheid van godsdienst – kasteel Dillenburg – Willem van Oranje – Luther – Rijksdag te Worms – Karel V – koning Filips II van Spanje – hagepreken – Beeldenstorm in 1566 – Alva, de ijzeren hertog – Raad van beroerten of Bloedraad – geloofsvervolging – 1568: begin 80-jarige oorlog – uitrusting soldaten – 1574: Slag op Mokerhei – legende van Kiste Trui – 1584, dood van Willem van Oranje – Balthasar Gerards – Maurits – Slag bij Nieuwpoort – 1648: Vrede van Münster – grenskerk – Republiek der zeven verenigde gewesten – pastoor Jacobs van Deurne
 • gouden eeuwDe Gouden Eeuw, met nadruk op VOC

  De reis naar de Oost – welvaart – kooplui – handelaren – de gewone man – handelsvloot – specerijen – uitbreiding Amsterdam – aandacht voor kunst – Rembrandt – VOC-schip de Brandenburg – kijkje op een schip – een stukje voorgeschiedenis – Bartholemeus Diaz – zeeweg via Zuidpunt van Afrika – Kaap de Goede Hoop – Batavia – Willem Barentszoon – gebroeders Houtman – scheurbuik – zeemansgraf – kielhalen – de schaduwkant van de Gouden Eeuw – het leven van een matroos.

  De Gouden Eeuw, met nadruk op WIC en slavernij

  WIC (Westindische Compagnie) – kaapvaart – Piet Hein – Spaanse zilvervloot – driehoekshandel – slavenhandel – westkust Afrika – Fort Elmina – suikerrietplantages – Brazilie – Goudkust (= Ghana) – slavenschip – afschaffing slavernij – openbare verkoop – betekenis vlag Ghana.
 • wo2De Tweede Wereldoorlog

  Mein Kampf, uitgangspunten van Hitler – Übermensch – Untermensch – Nazi ‘s  – propaganda – NSB-ers – persoonsbewijs – Jodenvervolging – Jodenster – Anne Frank – verzet – onderduikers – razzia’s – bommenvluchten – voedselbonnen – concentratiekamp – verduistering – schuilkelder – afweergeschut – radio Oranje – evacuatie – bevrijding – 4 mei, dodenherdenking – 5 mei, bevrijdingsdag
 • tijd van opa en omaDe tijd van opa en oma

  leven op het platteland – handmatige werkzaamheden - het leven en werken op de boerderij – het huishouden – de grote kinderschare – gewoontes en gebruiken - spelen en spellen van vroeger – invloed van de kerk – de lagere school – vrije tijd.

 • klaslokaal School van vroegerDe school van vroeger

  het klaslokaal – inrichting met bankjes + inktpot – het krijtbord – verhouding leerkracht/leerling – grote leerlingenaantallen per klas - lesmateriaal – straffen en belonen – methodiek van het lesgeven – het klassikale lesgeven – connectie met de kerk

 • Beroemdheden Zij maakten het verschilZij maakten het verschil (een reis door de tijd)

  Mensen/gebeurtenissen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis, zoals: De Grieken en Romeinen – Karel de Grote – tijdperk van kastelen en ridders - ontstaan van steden – ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo - Bartholemeus Diaz, Columbus – VOC en WIC – de 80-jarige oorlog – ontstaan van ons land – Aletta Jacobs – WO I en WO II – Maarten Luther King – Nelson Mandela –huidige tijd.

Bovenstaande vertelpresentaties duren ongeveer 60 minuten en worden als een meerwaarde gezien voor het geschiedenisonderwijs
Daarnaast heb ik bij verschillende historische vertelpresentaties concrete lesideeën over een verdere uitwerking van het thema in de klas.

Buiten bovengenoemde thema’s heb ik andere, “losse” historische verhalen voorhanden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hugo de Groot, ontsnapping via de boekenkist.
 • Michiel de Ruyter en de Duinkerker kapers

 Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden