• Verhalen
 • Cultureel Erfgoed

Cultureel Erfgoed

Ik ben ook een pleitbezorger voor het uitdragen van het cultureel erfgoed van de eigen stad of regio. Door belangstelling te wekken voor de eigen woonplaats en streek wordt er een goede basis gelegd bij het schoolgaande kind. Deze opgedane kennis en liefde voor de eigen streek en afkomst vormen een goede basis voor een verdere oriëntering op de wereld om je heen.

Om die reden organiseer ik op verzoek uitstapjes ( te voet, per fiets of per auto), waarbij locaties bezocht worden die op cultureel of historische gebied interessant zijn.
Hierbij valt te denken aan De Paardekop, de Duitse militaire begraafplaats, de Rouwkuilen, gedenkteken Herman Maas, monument van de Grenskerk, allen onder Ysselsteyn en De Weverslose berg onder Merselo.

De Rouwkuilen

Ik heb tal van, veelal interactieve, vertelpresentaties ontwikkeld die onderwerpen uit Zuid-Oost Nederland behandelen. Met name mijn geboortestreek De Peel is hierin sterk vertegenwoordigd.
Enkele projecten in dit verband zijn:

 • Het leven en werken in de tijd van opa en oma.
 • Het leven en het werken in de Peel van vroeger.

Op verzoek ben ik ook bereid om vertelpresentaties te ontwikkelen over de historie en het cultureel erfgoed van een stad of regio, elders in het land.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een project rondom het cultureel erfgoed van de stad Grave in 2012.
 • “Terug naar het Groot Kasteel” te Deurne (2007, 2009, 2011, 2013 en 2015)
 • Diverse projecten en verhaallijnen van de regio rondom het thema 75 jaar bevrijding
 • De verhalenberg - Zuringspeel (800 jaar Horst aan de Maas)

cultureel erfgoed

Hieronder nog meer voorbeelden van de verhalen op het gebied van cultureel erfgoed:

 • Terug naar het smidsvuur (Ysselsteyn)
 • De gouden helm (De Peel)
 • De dolende ridder (De Peel)
 • Het verhaal van Meindert (Rondom een kasteel)
 • Kiste Trui (Mook en Middelaar)
 • Vervolgverhaal bij het boek “Weg uit de Peel”
 • Jeugd op de boerderij (Zuidoost Nederland)
 • De ongewone kerst van Gerard Baltissen (Venray)
 • Historische figuren uit het Venrays verleden
 • De slimme grenspastoor  (Meyel – De Peel)
 • De Peelreuzen: Ontstaan van de Weverslose berg onder Venray (De Peel)
 • De lange mensen van Meyel (De Peel)
 • De achterneef van Hensenius (Venray)
 • De Ballonzuil, het eerste luchtvaartmonument van Nederland (Merselo-Venray)
 • In het spoor van Toon Kortooms (De Peel)
 • In het spoor van Herman Maas (De Peel)
 • Tante Grada (Zuidoost Nederland)
 • Jules de Corte (De Peel)
 • Ballingschap in de Peel, waarin de vroegere pastoor Jacobs uit Deurne centraal staat
 • Faaske Ploegmakers op bezoek bij de Peelreuzen
 • Avontuur tijdens het beleg van Grave in 1794
 • De Uffelse molen (Haler)
 • De Klepperman (Asten)
 • De gezonken klok van het Soemeer (De Peel)
 • De Witte van Wanssum (gemeente Venray)
 • Kerst in de Peel
 • Het jaar dat schieëper Petran de nachtmis miste (Venray)
 • De zoete wraak van bezembinder Sjefke

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden