• Maatwerk / co-creaties

Maatwerk / co-creaties

In de loop der tijd ben ik allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan. 

Eén van deze samenwerkingsverbanden heeft geresulteerd in het tot stand komen van het Muzikaal Verteltheater Frans en Henk. Zie hiervoor onder menu “Activiteiten” en de website van mijn muzikale compagnon Henk Deters: www.henkamuseert.nl

esther vd pas

Voor een verdere verwerking in de klas van sommige vertelpresentaties kan ik concrete lesideeën aandragen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een workshop Theatervormgeving.

Een voorbeeld hiervan is mijn vertelvoorstelling voor de bovenbouw van “Ballingschap in de Peel”. Esther van de Pas, theatervormgever van professie, kan bij deze vertelvoorstelling een workshop verzorgen in de vorm van het maken van een plaggenhut

Esther verzorgt allerlei soorten van workshops voor zowel basisscholen als scholen voor het voortgezet onderwijs. Zie ook www.orttheater.com 

Op verzoek van scholen of instanties ga ik regelmatig een co-creatie aan met een andere cultuuraanbieder of kunstenaar. 
Bij het ontwikkelen van een nieuw project lever ik regelmatig mijn bijdrage in de vorm van een nieuwe verhaallijn of workshop.

Hieronder staat een onvolledige lijst vermeld van instanties waarvoor of waarmee ik regelmatig speciale projecten heb ontwikkeld.

 • Cultuurplein DAS te Deurne:  P1080435o.a.  “Terug naar het Groot Kasteel” en “Het leven en werken in de Peel van vroeger”
 • Cultuurpad te Panningen:
  Vaak word ik vanaf het prille begin betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe projecten. Een voorbeeld hiervan is het project “Het verhaal van Bodor”. In samenwerking met basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst is deze interactieve vertelpresentatie over de Prehistorie tot stand gekomen. Dit project is “Sien-proof” bevonden en is daarmee een aanrader voor andere scholen.
 • Stichting Vorkmeer te Panningen:
  het ontwikkelen van een muzikale vertelvoorstelling, gerelateerd aan Mantelzorg.  Vervolgens het verzorgen van een 6-tal voorstellingen voor mantelzorgers in de gemeente Peel en Maas.
 • Gezamenlijke Basisscholen te Grave:
  Een bijdrage aan een project rondom Cultureel Erfgoed. Dit heeft geresulteerd in een 21-tal vertelvoorstellingen in museum de Hampoort te Grave in 2012.
 • Cultuurpodium  Geijsteren:
  Een 4-tal vertelpresentaties over o.a. de oorlogsgeschiedenis van het voormalig kasteel te Geijsteren
 • Oranjecomité te Venray:
  Het leveren van een bijdrage voor een project t.g.v. van 70 jaar bevrijding. In maart 2015 zal dit gestalte krijgen in een vertelvoorstelling op locatie voor de bovenbouwgroepen van de SPOV-scholen.
 • De Pelen-Nationaal Park De Groote Peel:
  Al jarenlang verleen ik mijn medewerking aan diverse onderdelen van het jaarprogramma: o.a. “Weg uit de Peel-dag”, “Streekfestival”, “Peelpodium”, “De Nacht van de Nacht”. 
  (zie www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen)
 • Jeelo-onderwijs:
  Het verzorgen van vertelvoorstellingen op maat bij de diverse projecten van het Jeelo-onderwijs
  (zie www.jeelo.nl)  
 • Natuurbegraafplaats Weverslo: 
  Het regelmatig verzorgen van een bijdrage aan het cultuurprogramma van natuurbegraafplaats Weverslo (zie www.weverslo.nl )
 • Cultureel Hart Cuijk:
  Sinds jaar en dag verleen ik mijn medewerking aan het festival Cultuur aan de Maas te Cuijk
  (zie www.cultureelhartcuijk.nl )
 • Venrays Museum:
  In het schooljaar 2019-2020 lever ik een bijdrage aan het educatieve project “Venray 75 jaar Vrijheid”. Het Venrays museum heeft hiertoe een project ontwikkeld met een 5-tal activiteiten waaruit de scholen een keuze kunnen maken. (Zie www.venraysmuseum.nl)
 • Peel en Maas Museum te Helden. Hier verzorg ik vertelvoorstellingen in het kader van cultuureducatie bij enkele vaste exposities en een expositie t.g.v. 75 jaar vrijheid.
 • Cultura Venray en Stichting Doe je mee
  Beide organisaties fungeren als tussenpersoon tussen enerzijds de (basis)scholen en anderzijds de cultuuraanbieders uit de regio.  Op wensen en vragen vanuit het onderwijs op het gebied van cultuureducatie kunnen Cultura Venray (www.culturavenray.nl)  en Doe je mee (www.doejemee.nu) de scholen verwijzen naar een bepaalde cultuuraanbieder.

Ik mag me verheugen in een toenemende belangstelling van scholen voor mijn vertelvoorstellingen.

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden