Terugblik activiteiten van Passie voor Verhalen

De vraag naar het presenteren van vertelpresentaties en het verzorgen van workshops toneel blijft onverminderd bestaan. Ik kom hiermee tegemoet aan een welkome bijdrage op het gebied van Cultuureducatie voor  (basis)scholen.

Hierbij is er een tendens te bespeuren dat scholen, aansluitend op een historische vertelpresentatie, steeds meer kiezen voor een verdere verdieping van het thema d.m.v. toneelworkshops. Ook deze workshops verzorg ik met liefde en plezier

Uiteraard blijven ook volwassenen tot mijn doelgroep behoren.

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden